Kaj lahko AEQ učitelj stori za vas?

379 Views

Učitelj je oseba, ki nam predaja svoje znanje. Moral bi biti naš vodnik. Iz tega lahko sklepamo, da mora takšna oseba biti na višjem nivoju znanja in čustvene zrelosti kot smo mi.

Prvi zakon termodinamike je zakon o ohranitvi energije in pravi, da se energija zaprtega sistema ohranja. Ni je mogoče uničiti ali ustvariti iz nič, lahko se le pretvarja iz ene oblike v drugo.
Po drugem zakonu termodinamike je entropija (neurejenost) zaprtega sistema konstantna ali pa se povečuje. Drugi zakon termodinamike določa, da naravni procesi lahko tečejo le v eno smer in torej niso reverzibilni. Če imamo dva telesa z različno temperaturo, bo energija-toplota (seveda brez dovajanja zunanjega dela) spontano, tj. sama od sebe, vedno tekla od telesa z višjo temperaturo na telo z nižjo temperaturo. Tak proces poveča oz. vzpostavi termodinamično ravnovesje sistema, pri čemer se entropija sistema poveča.

Na kratko sem orisal osnovna dva zakona termodinamike, na katerih sloni AEQ® metoda.

Če se vrnem na začetek, si lahko učitelja in učenca predstavljamo kot zaprt sistem dveh teles različnih temperatur. Učitelj ima višjo, učenec pa nižjo temperaturo-energijo. Postopoma se med njima vzpostavlja ekvilibrij, ki pa se tako zaradi učenja učitelja od učenca (dovajanje dela), kot tudi zaradi njegove višje čustvene zrelosti, nikoli povsem ne vzpostavi. Vsekakor pa zadosti, da se učenec zaradi prejete potencialne energije postopoma začne spreminjati.

Potencialno energijo, ki jo prejme od učitelja lahko postopoma spremeni v kinetično, s pomočjo katere lahko ureja in uredi odnose v svojem življenju, ki ga motijo, ovirajo, ogrožajo ali omejujejo. S tem postopoma odpravlja neurejenosti in napetosti v sebi, ki so posledica preteklih dogodkov zaradi katerih je morala oseba z zakrčitvijo posameznih prečno-progastih mišic potlačiti svoja čustva.

Zavedati se moramo, da kronične bolečine nastanejo zaradi dlje časa trajajočih nesimetrij v naših življenjih, zato je tudi korekcija le-teh zelo dolgotrajna. Zaradi težnje človeškega organizma k učinkovitejšemu gibanju, kronično napete mišice ustvarijo program v podzavestnem delu možganov (po principu nevroni ki se skupaj prožijo, se skupaj povezujejo) in postanejo avtomatizirane. Z metodo AEQ®  postopoma spreminjamo sam podzavestni del možganov, s čimer so pridelani rezultati trajni.

Skozi AEQ® vaje učenec postopoma občuti prej neopažene napetosti in jih s pomočjo učiteljevih izkušenj in znanja postopno začne tako razumeti, kot tudi spominjati se njih vzrokov in dogodkov.

Zavedanje je tisti prvi korak ki ga potrebujemo na poti k izboljšanju našega počutja. Ob primerni količini energije in pozornosti ki jo usmerimo v metodo – tako z vajami, kot z učenjem in razumevanjem osnovnih principov metode lahko počasi, postopoma, odpravimo kronične bolečine ki nas pestijo in si ustvarimo življenje kot si ga želimo. Učitelj nas pri tem vodi, nam je v oporo in nam lahko bistveno skrajša potreben čas za razumevanje in odpravo naših težav.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Rating*

Kontakt

  • Janez Bitenc

  • Dobriša vas 60, 3301 Petrovče

  • aeq@bitenc.eu

  • 041 800 668

Novice