Individualno učenje AEQ metode

Individualno učenje AEQ metode

section-064d32a

Učenje AEQ metode je dolgotrajneši proces, kateri omogoča povrnitev povezave med telesom in umom. Uspešno se zmanjšuje t.i. senzorno-motorna amnezija, ki je posledica pretirane zakrčitve mišic in je služila popačitvi zaznavanja okolja z namenom "preživetja" v brezizhodni situaciji v otroštvu.

Pomen razlage

Bistven del AEQ metode je razumevanje vzrokov za nastanek kroničnih težav ki nas pestijo. Le tako lahko postopoma, ob vlaganju primerne pozornosti in časa, zavestno spreminjamo svoje podzavestne vedenjske vzorce, ki nas omejujejo.

Drug pomemben del AEQ metode pa so vaje.

Pomen vaj

Pomemben sestavni del učenja in razumevanja AEQ metode so AEQ vaje. Le-te omogočajo, da razlago, ki jo prejmete od učitelja, globlje razumete in jo ponotranjite. To zavedanje Vam omogoča določanje in spremembo neprimernih podzavestnih vzorcev, ki jih razvijemo v ranem otroštvu.

Gre za nežne in počasne gibe, ki pa zahtevajo popolno osredotočenost na željeni gib. Kmalu ugotovimo, da navidez preproste vaje, ki jih dojenčki naredijo povsem intuitivno, nam predstavljajo precejšnji izziv, saj ne zmoremo zavestno kontrolirati mišic, predvsem njihovega daljšanja.

Namen vaj ni da se sprostimo, čeprav pogosto občutimo prijetno počutje ko končamo, temveč da zaznamo zakrčenosti mišic v telesu.

Napake so dobrodošle, saj se iz njih učite, kako narediti drugače ali bolje. Ko naučeno in občuteno prenesete v prakso.

section-7b4b3be
50 eur za 90 min učenja

Kontakt

  • Janez Bitenc

  • Dobriša vas 60, 3301 Petrovče

  • aeq@bitenc.eu

  • 041 800 668

Novice